2e oprichtingsvergadering

Na een geslaagde 1e oprichtingsvergadering en veel uurtjes werk van de werkgroep-oprichting, liggen zowel de concept Statuten en concept Huishoudelijk Reglement nu klaar om door de notaris beoordeeld te worden. Als alles volgens plan gaat, dan zal de buurtvereniging officieel per 1 juli 2020 worden opgericht en zal het verenigingsjaar lopen van 1 juli t/m […]

Read More

1e oprichtingsvergadering

Nadat we, zowel uit de buurt als van diverse instanties, veel complimenten hadden ontvangen over de organisatie van Koningsdag 2020, zijn de initiatiefnemers, aangevuld met enkele deskundigen, op 12 mei samengekomen om de eerste besprekingen te houden tot het formeel oprichten van ‘Buurtvereniging De Sonse Bergen’. We hebben in eerste instantie afspraken gemaakt ‘op hoofdpunten’ […]

Read More